הובלת חומרים מסוכנים ע"י המובילים בתחום

קטלוג מוצרים

חביות

חביות מתכת

     משטחים

      משטחים לעבודה

חביות פלסטיק

חביות פלסטיק

     חבית פלסטיק

     חבית פלסטיק

קוביה 1200L עם ברז

קוביה עם ברז 1000L

     קוביה עם ברז

     קוביה עם ברז 1200L

משטח פלסטיק

משטח פלסטיק

     קוביה ללא ברז

     קוביה ללא ברז 1000L