הובלת חומרים מסוכנים ע"י המובילים בתחום

רשימת חומרים מסוכנים להובלה

        קבוצת                   סיכון                       שם החומר

2.1

2.2

2.3

3

4.1

4.2

4.3

5.1

6.1

6.2

8

9

       
 

propane

Nitrogen

Arsine

Acetone

TRIOXANE

ACTIVATED CARBON

SODIUM METAL

Ammonium nitrate

Furaldehydes

 

Hydrochloric acid

Zinc hydrosulphite

       
 

methane

Argon

Carbon monoxide

Dimethyl ether

DINITROPHENOL

CHARCOAL ACTIVATED

ZINC

Hydrogen peroxide

Methyl chloroformate

 

sulphuric acid

Blue asbestos

       
 

butane

Carbon Dioxide

Bromine

Diesel

DINITROPHENYLHYDRAZINE

DIMETHYLZINC

CALCIUM CARBIDE

Nitrous oxide

Methyl chloroformate ether

 

hydrofluoric acid

Brown asbestos

       
 

acetylene

Helium

Fluorine

Ethanol

BENZENESULFONYL HYDRAZIDE

POTASSIUM TERT-BUTOXIDE

CALCIUM HYDRIDE

Calcium hypochlorite

Methyl vynil ketone

 

nitric acid

Castor beans

       
 

Isobutan

NEON

Hydrogen Sulfide

Diethyl ether

CAMPHOR

SODIUM DITHIONITE

LITHIUM AMIDE, POWDER

Pottasium clorate

Aniline

 

phosphoric acid

Lithium metal batteries

       
 

Silane

XENON

phosgene

Methanol

CERIUM

SODIUM ETHOXIDE

LITHIUM, WIRE

Sodium chlorate

Arsenic bromide

 

Caprylic acid

         
 

Ammonia

KRIPTON

 

Nitromethane

COBALT

SODIUM HYDROSULFITE

PHOSPHORUS PENTASULFIDE

Calcium chlorite

Brucine

             
 

Ethylene

Sulfor Hexa Flouride

hydrogen bromide

Toluene

DINITROPHENOLS

SODIUM METHOXIDE

SODIUM AMIDE

Beryllium Nitrate

Calcium arsenate

             
 

Hydrogen

Freons

chlorine

Thinners

HEXAMETHYLENE TETRAMINE

Trichlorosilane

Potassium persulfate

Iodine pentafluoride

chloropicrin

             
 

Methyl Chloride

 

monomethylamine

Glycerine

HEXAMETHYLENETETRAMINE

   

Sodium superoxide

Copper cyanide